Our Story

STALLENS HISTORIE

STALLENS HISTORIE 1982-2012

Bystallen er Hortens første parkeringshus. Horten kommunale bystall ble bygget i ca 1920, med plass til 52 hester til bruk for bønder som solgte frukt, grønnsaker og kjøtt på torget, og andre tilreisende med hest og vogn.

I tiden etter krigen ble den tatt i bruk som lager etterhvert som  biler ble mer aktuelle å bruke. Da vi overtok fungerte Stallen som lager for både yrkesskolen og Guvaag møbelforretning.uteservering

Greta Hesselberg Klemetsen og Henry Noss Gundersen flyttet til Horten i 1980.

I 1979 tok de kontakt med Horten kommune via Gunnar Berger Karlsen, som den gang var tiltakssjef, og byarkitekt Ivar Bull-Bauck.

Det var en svært positiv respons på ideen om å etablere kunstnerverksteder og galleri i den gamle bystallen, som nå var sterkt preget av mangel på vedlikehold.  I avisene var det debatt om Stallen`s fremtid, noen mente at den måtte rives, men mange  hadde ønske om å  bevare Horten kommunale Bystall som et kulturminne for byen. Det er ikke mange bystaller igjen i landet fordi de ofte var plassert på sentrale plasser i byene, nært torg og markedsplasser. Stallen er ikke vernet med lov, men passes godt på av Fylkeskonservatoren.

Bak keramikerne Greta H. Klemetsen og Henry N. Gundersen var det flere kunstnere og de la frem en plan for hva man tenkte Stallen kunne brukes til.

Det var en lang prosess fra 1979 da kontakten ble opprettet til endelig klarsignal ble gitt av et enstemmig kommunestyre sommeren 1981.

Kunstnergruppen overtok Stallen i 1981 og bygget om bygget til et funksjonelt, hyggelig arbeidssted, men med klare intensjoner om å bevare mest mulig av den opprinnelige konstruksjon. Alle innvendig bærestopler og himling er originalt og det er mange spor av fordums snekkerkunst som skjøting av langsgående bjelker felt i hverandre med  ”franske låser”.

Den offisielle åpning fant sted 14.mai 1982 med den gang  varaordfører Jørgen Kosmo.

I år feirer vi  altså 30 år i Stallen.

I 1980-årene arbeidet kunstnere her og galleriet holdt mange utstillinger.

Greta H. Klemetsen og Henry N. Gundersen hadde keramikkverkstedet sitt her helt til 2008.

Galleri Stallen er et kunstnerstyrt galleri og har et godt renomè.  I mange år fungerte det som et poeng-givende  utstillingsted for kunstnere som søkte statlige stipender.

Utstillere som Kjell Nupen, Jan A. F. Kolstad, Bengt Moberg, Trond Knutlie, Terje  Grøstad og Villvin-gruppen fra Risør stilte ut sine arbeider flere ganger i galleriet.

I noen år ble ett lokale brukt som Bokcafè. Horten Bokcafè var et aktivt senter for alternativ litteraturomsetning og hadde mange arrangementer. De inviterte kjente forfattere til presentasjon av sitt forfatterskap eller nye utgivelser som da Knut Faldbakken ga ut boken ”Bryllupsreisen”.

Galleri Stallen arrangerte også konserter på 80-tallet med f.eks. Alf Cranner & Harald Sverdrup, Bergen Blåsekvintett og gitaristen Stein Erik Olsen.

I 1991 startet Greta H. Klemetsen og Henry N. Gundersen i samarbeid med kulturetaten og kultursjef Lisbeth Weltzien en kunstskole for barn. Barnas Galleri og Kunstskole. Et pilotprosjekt med støtte fra Norsk kulturråd. Kunstskolen ble svært populær for barn i Horten og hadde i 10 år undervisning for flere hundre hortensbarn, noen av disse har gått videre i kunstens verden og lever i dag av sin kunst. Kunstskolen hadde mange utstillinger og prosjekter som ga barna stor inspirasjon til å utforske sine kreative evner. Skolen hadde besøk utenfra av kunstnere innenfor musikk og billedkunst. NRK´s ungdomsprogram HEIDI besøkte skolen da elevene arbeidet med et grafikk-prosjekt, og skolen hadde besøk av Kongeparet under signingsferden i 1994. Dronning Sonja dekorerte et fat ved denne anledning som Stallen har ennå.

Barnas Galleri & Kunstskoles administrasjon  ble i 1998 organisert sammen med Horten Musikkskole som del av den nyetablerte Horten Kulturskole.

Kunstnerne i Stallen drev sine verksteder og sin utstillingsvirksomhet i alle disse årene. Noen kom og gikk men for Greta H. Klemetsen og Henry N. Gundersen er Stallen en hovedarbeidsplass.

Arbeidet på keramikkverkstedet var preget av stor utstillingsvirksomhet i inn og utland, både separatutstillinger og kollektivutstillinger. Arbeidene deres ble innkjøpt av Riksgalleriet og Norsk Kulturråd flere ganger, fylkeskommuner, samt private samlinger. De mottok Statens Reise- og studiestipend 3 ganger. Flere offentlige utsmykninger ble laget på deres keramikkverksted. Galleriet hadde avholdt ca 150 utstillinger da Stallen Galleri & Cafè ble etablert i 2002. 40 nye utstillinger har blitt vist gjennom de siste ti årene.konsert1

I tillegg til Stallens egne konsertarrangementer, innledet Stallen et samarbeid med Horten Jazz Club tidlig på 2000-tallet, og har vært Jazzklubbens  scene i Horten. Mange av de mest kjente norske musikere innen jazz , viser og populærmusikk , har blitt presentert her, Arild Andersen, Ketil Bjørnstad, Terje Rypdahl, Jan Eggum, Sondre Lerche for å nevne noen. Og fra utlandet har artister som Hanne Boel, Carsten Dahl, Marilyn Manzur og Barry Cuda kommet og fylt Stallen med musikk. Med støtte fra Norsk Kulturråd har vi arrangert klassiske konserter,  bl.a. med Oslo Strykekvartett, Aage Kvalbein, Aksel Kolstad og Les Freres Meduses.

Stallens intimscene er blitt en anerkjent scene i norsk musikkliv.

Stallen har fungert og fungerer i aller høyeste grad som et kultursted for Horten og er et møtested for unge og gamle, tilreisende og hortensfolket selv. Over en kopp kaffe, en middag eller ved jubileer, ved utstilling i galleriet eller ved konserter.

Slik ønsker vi at den skal være også for årene som kommer.

Vi mener Stallen er en av de bygninger som representerer vår tilhørighet til Hortens historie.

Henry Noss Gundersen juni 2012